NYHETER

Falska meddelanden och riktig skattepost i omlopp – så här känner du igen falska meddelanden

25.02.2021 | Skatteförvaltningen


Det har från och med veckoslutet cirkulerat falska meddelanden från sändare som utger sig för att vara Skatteförvaltningen. Meddelandet har rubriken Palautusilmoitus 136,99 EUR (återbäringsmeddelande 136,99 EUR) och i meddelandet uppmanas mottagaren att fylla i en blankett för att få en skatteåterbäring. Falska meddelanden cirkulerar nu samtidigt som 480 000 kunder ska få den förhandsifyllda skattedeklarationen från Skatteförvaltningen.

– Just på grund av falska meddelanden (phishing, nätfiske) finns det aldrig några länkar via vilka kunden kan gå till våra tjänster i de meddelanden som vi skickat. Om du har fått ett meddelande om en skatteåterbäring till din e-post är det ett falskt meddelande. Förstör meddelandet omedelbart, säger överdirektör Jarkko Levasma på Skatteförvaltningen.

Om du av misstag har gett ut dina bankkorts- eller nätbankskoder genom att reagera på ett falskt meddelande lönar det sig genast att kontakta den egna banken. Också en polisanmälan ska göras.

Riktiga meddelanden från Skatteförvaltningen kommer mot slutet av veckan när de förhandsifyllda skattedeklarationerna anländer till MinSkatt Falska meddelanden cirkulerar nu samtidigt som många också får riktig post från Skatteförvaltningen. De förhandsifyllda skattedeklarationerna för 220 000 firmaföretagare och 130 000 jord- och skogsbruksidkare kommer till MinSkatt på torsdagen den 25 februari. Eftersom beskattningen av makar alltid handläggs samtidigt, får också 130 000 löntagare den förhandsifyllda skattedeklarationen under den här veckan. Dessa löntagare är makar till firmaföretagare eller jord- och skogsbruksidkare.

– Många använder Suomi.fi-meddelanden vilket innebär att de förhandsifyllda skattedeklarationerna inte längre skickas på papper. De som använder Suomi.fi-meddelanden får ett e-postmeddelande när den förhandsifyllda skattedeklarationen finns i MinSkatt. Meddelandets avsändare är Suomi.fi och meddelandet har rubriken Att observera i MinSkatt. Av datasekretesskäl finns det inga direkta länkar till MinSkatt i dessa meddelanden heller, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki.

Största delen av löntagarna får den förhandsifyllda skattedeklarationen först i mars–april.

Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december På den förhandsifyllda skattedeklarationen visas beloppet av den skatteåterbäring eller kvarskatt som beräknats enligt de uppgifter som Skatteförvaltningen har för tillfället. Om uppgifterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen kompletteras, får kunden senare på våren ett nytt beskattningsbeslut med ett uppdaterat belopp av skatteåterbäringen eller kvarskatterna.

Också i år betalas skatteåterbäringarna ut mellan juli och december. Den eventuella utbetalningsdagen syns senare på beskattningsbeslutet.

– Vi berättar aldrig skatteåterbäringsbeloppet i en rubrik till ett meddelande. Det är också bra att komma ihåg detta när det finns falska meddelanden i omlopp, säger Hietamäki.https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/pressmeddelanden/2021/falska-meddelanden-och-riktig-skattepost-i-omlopp--s%C3%A5-h%C3%A4r-k%C3%A4nner-du-igen-falska-meddelanden/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media