NYHETER

Ändringar i beskattningen 2021

16.12.2020 | Skatteförvaltningen


Detta är ett sammandrag av de ändringar i beskattningen som träder i kraft 2021. En del av ändringarna är sådana lagändringar i regeringens propositioner som ännu inte har behandlats i riksdagen. Nyheten uppdateras när behandlingarna framskrider.

Momsbeskattning

Den nedre gränsen för momsskyldigheten höjs Gränsen för momsfrihet för dem som bedriver rörelse i liten skala höjs från 10 000 euro till 15 000 euro. Den höjda gränsen på 15 000 euro tillämpas på de räkenskapsperioder som börjar 2021. Detta innebär att om företagets omsättning under räkenskapsperioden (12 månader) är högst 15 000 euro behöver företaget inte söka sig till momsregistret och moms behöver inte heller läggas till priset på de varor eller tjänster som företaget säljer. Det går dock att söka sig till momsregistret frivilligt även om omsättningsgränsen inte uppfylls, om företaget exempelvis vill dra av den moms som ingår i inköpen. Mer information: RP 143/2020 rd och Moms för ett litet företag Den särskilda ordningen för moms utvidgas

Den särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop) utvidgas till ordningen One Stop Shop. Systemet One Stop Shop tas i bruk den 1 juli 2021. Den nuvarande särskilda ordningen för moms omfattar endast försäljning av tele-, sändnings- och elektroniska tjänster till konsumenter inom EU, medan den nya särskilda ordningen för moms kommer att täcka bland annat alla tjänster som sålts till konsumenter inom EU samt distansförsäljning av varor inom EU. Mer information: Den särskilda ordningen för moms utvidgashttps://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2020/%C3%A4ndringar-i-beskattningen-2021/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media