NYHETER

Skattekortet på papper är onödigt för de flesta – Skatteförvaltningen publicerar skattekorten för nästa år i MinSkatt från och med den 2 december

30.11.2020 | Skatteförvaltningen


Merparten av finländarna får fortfarande ett skattekort på papper även om 2,9 miljoner mottagare av skattekorten sköter sina skatteärenden elektroniskt i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Skatteförvaltningen uppmuntrar kunderna att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden, varvid skattekortet och den övriga skatteposten skickas endast elektroniskt. Publiceringen av skattekorten för 2021 inleds stegvis i MinSkatt från och med den 2 december.

Fem miljoner skattebetalare får ett skattekort för nästa år vid årsskiftet. I år skickas 4,5 miljoner skattekort per post och 512 000 kunder får ett meddelande elektroniskt om att det egna skattekortet kommit till MinSkatt. Också de som fått sitt skattekort i pappersposten har tillgång till skattekortet i elektroniskt format i MinSkatt.

– Skattekortet på papper är onödigt för miljontals kunder. Om alla de 2,9 miljoner skattebetalare som använder MinSkatt för sina skatteärenden beställer elektronisk skattepost skulle vi varje år spara papper, miljön och flera miljoner euro i skattepengar. Skattekortet på papper är också onödigt för många med tanke på att det inte ens är användbart för en stor del av våra kunder. Till exempel i de skattekort som vi skickade under 2019 gjordes det ändringar 2,2 miljoner gånger, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki.

Om kunden tar i bruk Suomi.fi-meddelandena nu undviker hen ett skattekort på papper för 2021.

De inkomstuppgifter som utgör grunden för beräkningen av skattekortet stämmer inte längre för mångaInkomstgränsen på skattekortet baserar sig alltid på de uppgifter som Skatteförvaltningen har. Till exempel skattesatsen på skattekortet för 2021 beräknas i regel på basis av inkomst- och avdragsuppgifterna i beskattningen för 2019. Om kunden har ansökt om ett ändringsskattekort för 2020 har skattesatsen för 2021 beräknats på basis av de uppgifter som hen lämnat för ändringsskattekortet.

– Januari är den månad då ändringsskattekort görs mest. Till exempel i år gjorde våra kunder över 400 000 ändringsskattekort i januari medan antalet ändringsskattekort under andra månader varierar mellan 100 000 och 200 000. I december är det ännu inte bråttom att ändra sitt skattekort för nästa år eftersom skattekortet för 2021 träder i kraft först vid ingången av februari, säger överinspektör Päivi Ylitalo på Skatteförvaltningen.

I år har över 73,6 procent av dem som ansökt om ett ändringsskattekort gjort det elektroniskt i MinSkatt.

Alla kan göra ett ändringsskattekort för nästa år i MinSkatt från och med den 16 decemberÄndringsskattekortet för 2021 kan göras genast när det egna skattekortet finns i MinSkatt. Alla kan göra ett ändringsskattekort senast från och med den 16 december.

Skattekortet i MinSkatt kan sparas på den egna datorn i pdf-format och skickas elektroniskt till arbetsgivaren. De flesta ska ge sitt skattekort själv till arbetsgivaren, men det finns också undantag. Exempelvis för pensionärers del skickar Skatteförvaltningen skattekortet automatiskt till pensionsutbetalaren. Skattekortet behöver inte heller ges till arbetsgivaren om arbetsgivaren automatiskt får uppgifterna om sina arbetstagares förskottsinnehållningssatser från Skatteförvaltningen. Det är arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagarna om att arbetsgivaren får uppgifterna direkt från Skatteförvaltningen.

Det egna skattekortet finns alltid i MinSkatt.

Skattekortet för 2020 är i kraft fram till utgången av januari 2021Viktiga datum för skattekorten under slutet av året och vid årsskiftet:2.12. Skattekorten för kunderna börjar stegvis skapas i MinSkatt. Postningen av skattekorten börjar senare i december. 16.12. Alla kunders skattekort för 2021 finns i MinSkatt. Alla kan nu göra ändringsskattekort för 2021. 17.12. Den sista dagen för att i MinSkatt göra ett ändringsskattekort för 2020. 31.12. Den sista dagen för att per telefon beställa ett skattekort för 2020. Januari. Skattekortet för 2020 är ännu i kraft om inte kunden för 2021 har gjort ett ändringsskattekort med den 1 januari 2021 som första giltighetsdag. Inkomstgränsen nollställs i januari, det vill säga skatten tas ut enligt fjolårets grundprocent (om inget ändringsskattekort gjorts). 1.2.2021. Skattekorten för 2021 träder i kraft. Om du gör ett ändringsskattekort ska du räkna med inkomsterna från den 1 januari till den 31 december 2021.

Vad är Suomi.fi-meddelanden?

Det är en informationssäker tjänst hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som kan användas för att sköta ärenden elektroniskt med myndigheterna. Om kunden tar i bruk Suomi.fi-meddelanden får hen inte längre skattepost på papper. Kunden får ett Suomi.fi-meddelande när det finns ny information om beskattningen i MinSkatt.https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/pressmeddelanden/2020/skattekortet-p%C3%A5-papper-%C3%A4r-on%C3%B6digt-f%C3%B6r-de-flesta--skattef%C3%B6rvaltningen-publicerar-skattekorten-f%C3%B6r-n%C3%A4sta-%C3%A5r-i-minskatt-fr%C3%A5n-och-m

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media