NYHETER

Momsens nedre gräns höjs till 15 000 euro – Vad mer berör företagarna i budgeten för år 2021?

19.08.2020 | Företagarna i Finland


Momsskyldighetens nedre gräns höjs från 10 000 till 15 000 euro från och med år 2021. "Det här är viktigt ur egenföretagarnas och småföretagarnas synvinkel", säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

– Det här är ett steg i rätt riktning och vi understöder förslaget. Det är också viktigt att samtidigt bevara en rörlig skattelättnad vid den nedre gränsen, konstaterar Pentikäinen.

Företagarna i Finland föreslog ifjol att nedre gränsen för momsskyldig verksamhet ska höjas från 10 000 till 20 000 euro och att den övre gränsen för skattelättnadens nedre gräns höjs från 30 000 till 50 000 euro.

Höjningen av momsens nedre gräns skulle gynna egen- och småföretagarna med 20 miljoner euro på årsnivå.

Företagarna i Finland frågade tusentals företagare om höjningen av momsskyldighetens nedre gräns (Företagargallupen i januari 2019). Av de svarande ville 25 procent höja nedre gränsen till 20 000 euro och 19 procent understödde en höjning av den nedre gränsen till 30 000 euro.

En ännu högre nedre gräns på 40 000 euro understöddes av 22 procent bland Företagargallupens deltagare. 19 procent ansåg att momsskyldighetens nuvarande gräns på 10 000 euro är lämplig.

Punktskatten på el sänks

Förutom höjningen av momsens nedre gräns är sänkningen av punktskatten på el inom industrin av betydelse för företagarna. I budgetpropositionen föreslås att punktskatten sänks till EU:s miniminivå.

– Sänkningen av punktskatten på el är viktig. Samtidigt avskaffas återbäringssystemet för punktskatt på el. Det har gynnat endast ett fåtal företag som använder mycket el, konstaterar Företagarnas chefsekonom Mika Kuismanen.

Effekten av förändringen uppskattas till 245 miljoner euro på årsnivå, till fördel för företagarna.

Det finns även andra frågor av betydelse för företagarna i nästa års budgetproposition. Negativt för många företagare är att bränslen blir dyrare i samband med nedskärningen av företagsstöd. Exempelvis avskaffas skattestödet för paraffinisk diesel. Enligt budgetpropositionen är effekten av detta 21 miljoner euro nästa år. Effekten av skattehöjningen på bränsle för arbetsmaskiner och uppvärmning är 104 miljoner euro.

Positivt för företagarna är att de dubbla avskrivningarna fortsätter i budgeten. Dubbla avskrivningar för anläggningstillgångar i form av lösöre är i kraft åren 2020-2023. Avskrivningarna bidrar till en sänkning av skatteinkomsten till uppskattningsvis 24 miljoner euro nästa år.

Värdet på skattelättnaden för personalemissioner inom onoterade aktiebolag är cirka fyra miljoner euro.

De offentliga finanserna måste rationaliseras

Finansminister Matti Vanhanen (C) offentliggjorde propositionen för nästa års statsbudget förra veckan. Budgetpropositionens totala summa är 61,6 miljarder euro med ett underskott på 7 miljarder euro.

– Situationen för de offentliga finanserna är oroväckande, vi spelar någon form av hasardspel då vi samlar på oss underskott, säger chefsekonom Kuismanen. Enligt budgetpropositionen blir underskottet under det gångna året 19 miljarder euro och 7 miljarder nästa år. Efter coronakrisen måste vi målmedvetet börja rationalisera den offentliga sektorn, säger Mika Kuismanen.

Jari Lammassaarihttps://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/632080-momsens-nedre-grans-hojs-till-15-000-euro-vad-mer-beror-foretagarna-i-budgeten-ar

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media