NYHETER

Uppgifterna om dividender kan vara bristfälliga på beskattningsbeslutet – Skatteförvaltningen skickar ett korrigerat beslut

05.06.2020 | Skatteförvaltningen


För en del privatpersoner saknas det matematiska värdet på en aktie i dividenduppgifterna på beskattningsbeslutet för 2019. Felet gäller de kunder som har fått dividend av ett aktiebolag som inte är noterat. Det matematiska värdet på dividenden saknas på beskattningsbesluten och därmed har hela dividendinkomsten antecknats som förvärvsinkomst.

Skatteförvaltningen korrigerar felet automatiskt och skickar nya beskattningsbeslut till de kunder vilka felet gäller samt till deras makar. Kunderna behöver alltså inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av felet.

Eftersom det matematiska värdet på aktien korrigeras kan beloppet av kvarskatten eller skatteåterbäringen ändras. I och med det nya beslutet ändras den dag då beskattningen slutförs samt utbetalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatten.https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2020/uppgifterna-om-dividender-kan-vara-bristf%C3%A4lliga-p%C3%A5-beskattningsbeslutet--skattef%C3%B6rvaltningen-skickar-ett-korrigerat-beslut/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media