NYHETER

Regeringen drog upp riktlinjer för utveckling av företagsfinansieringen och återlån av mervärdesskatter

27.04.2020 | Statsrådets kansli


Vid sin överläggning i dag den 24 april fick regeringen en utredning om situationen inom restaurangbranschen. Regeringen förde en preliminär debatt om att kompensera de förluster som beror på stängningen av restaurangerna. För restaurangernas del fortsätter beredningen med en modell där stödet riktas till att kompensera restaurangernas fasta kostnader och till att återanställa personal. En proposition om detta lämnas till riksdagen så snart som möjligt.

Regeringen beslutade också att bereda en proposition till riksdagen med förslag om återlån av mervärdesskatt till företag för början av året 2020.

Avsikten är att staten ska återbetala till företag mervärdesskatt som de har betalat i början av året. Ett villkor är att den återbetalda och uppskjutna mervärdesskatten betalas tillbaka till staten inom två år. Det är alltså fråga om ett företagslån som gör det möjligt för företagen att låna mervärdesskatt (moms) som de redan har redovisat.

Regeringen drog också upp riktlinjer för att bereda en nollskattesats för aktörer inom social- och hälsovården för upphandling av skyddsutrustning i Finland och inom EU-området.

Vidare diskuterade regeringen utvecklandet av de företagsstöd som Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna har beviljat. Regeringen beslutade att i fortsättningen ska stöden utvecklas så att de bättre svarar mot företagens ekonomiska svårigheter på grund av coronavirusepidemin.

Målet är att de stöd som beviljas i större utsträckning än för närvarande ska kunna riktas till företagens fasta kostnader som en del av utvecklingen av företagen. Utvecklandet av företagsverksamheten kvarstår dock som ett kriterium vid beviljandet av stöd. Regeringen beslutade vid sin överläggning också att sända på remiss ett förslag till temporär ändring av lagen om farledsavgift. Enligt förslaget ska inga farledsavgifter tas ut för resten av 2020 och redan betalda avgifter för 2020 ska återbetalas.

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media