NYHETER

En månads förlängning av tidsfristen för samfundens skattedeklaration

09.04.2020 | Skatteförvaltningen


På grund av den exceptionella situationen förlänger Skatteförvaltningen tidsfristen för skattedeklarationerna för samfund och samfällda förmåner. Samfund är exempelvis aktiebolag och andelslag. Skattedeklarationen kan nu lämnas inom fem månader från att räkenskapsperioden gått ut. Vanligtvis ska skattedeklarationen lämnas inom fyra månader.

Skatteförvaltningen beviljar samfund den med en månad förlängda tidsfristen för att lämna skattedeklarationen på grund av coronavirussituationen. Man behöver inte separat ansöka om förlängd tidsfrist och för den förlängda tidsfristen påförs givetvis inte heller någon förseningsavgift.

Skatteförvaltningens beslut gäller de samfund och samfällda förmåner vars räkenskapsperiod har gått ut mellan december 2019 och februari 2020. Dessa kunder kan nu lämna sina skattedeklarationer inom fem månader från att räkenskapsperioden gått ut när deklarationen i vanliga fall ska lämnas inom fyra månader. Det nya utsatta datumet för skattedeklarationen kommer att visas i MinSkatt under april.

Beslutet gäller totalt cirka 80 procent av samfunden och samfällda förmånerna. Räkenskapsperioden för de flesta av dem har gått ut 31.12.2019. Skattedeklarationen borde i vanliga fall lämnas senast 30.4.2020 men deklarationen kan nu exceptionellt lämnas senast 31.5.2020. Eftersom dagen infaller på en söndag kan man ännu lämna skattedeklarationen på måndag 1.6.2020.

Oavsett den förlängda tidsfristen önskar Skatteförvaltningen att samfunden lämnar sina skattedeklarationer inom den vanliga tidsfristen om det är möjligt. Precisering till nyheten kl. 11.00: Beslutet gäller alla samfund, det vill säga exempelvis föreningar, bostadsaktiebolag, fastighetssamfund, utländska samfund, andelslag och placeringsfonder.https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2020/En-m%C3%A5nads-f%C3%B6rl%C3%A4ngning-av-tidsfristen-f%C3%B6r-samfundens-skattedeklaration/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media