NYHETER

Postningen av skattekorten för 2020 har börjat – vänta i lugn och ro, det nya skattekortet träder i kraft i början av februari

09.12.2019 | Skatteförvaltningen


Postningen av skattekorten för 2020 har börjat och de nya skattekorten skickas ut till kunderna stegvis. Ditt skattekort för 2019 gäller ännu i januari.

Det skapas 350 000 skattekort per dag. Skattekorten anländer per post senast i mitten av januari, säger överinspektör Päivi Ylitalo.

– Alla skattekorten är tillgängliga i MinSkatt i mitten av december då det egna skattekortet kan hämtas där. Om det finns behov av ett ändringsskattekort, exempelvis om inkomsterna ändras betydligt i början av året, kan man också göra ändringsskattekortet i MinSkatt från och med mitten av december, säger Ylitalo.

Logga in i MinSkatt med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

De kunder som har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelandena, får inget skattekort per post. De får däremot ett meddelande om det nya skattekortet i sin e-post genast när skattekortet finns i MinSkatt. Skattekorten för kunderna bildas i slumpmässig ordning alltså inte exempelvis enligt boningsort eller begynnelsebokstav på namnet. Alla får sitt skattekort i tid eftersom det nya kortet träder i kraft först i början av februari. I januari används skattekortet för 2019 eller ett ändringsskattekort som du har gjort för 2020.

Ylitalo påminner om att det är på sin plats att kontrollera inkomsterna och avdragen som utgör grunden för skattekortet.

– Om inkomsterna eller avdragen behöver korrigeras lönar det sig att göra ett ändringsskattekort. Det är inte nödvändigt att göra ett ändringsskattekort vid årsskiftet utan man kan göra det när som helst under året, till exempel allt efter som det uppstår avdrag. Pensionstagare behöver inte skicka skattekortet till pensionens utbetalare

Ylitalo påminner också om att pensionstagaren i regel inte behöver skicka sitt skattekort till pensionens utbetalare utan att pensionsanstalterna nästan alltid får skattesatsen för pensionsinkomsterna direkt från Skatteförvaltningen. Pensionstagaren får ett beslut där det berättas att förskottsinnehållningssatsen har skickats till utbetalaren.

– Skattekortet för pensionsinkomster behöver man be om endast då man blir pensionerad eller börjar få ny pension, säger Päivi Ylitalo.

– Om man blir pensionerad i början av 2020 hinner man gott göra skattekortet för pensionsinkomster ännu i mitten av december. Man kan avstå från pappersposten från Skatteförvaltningen när som helst

Man kan avstå från pappersposten från Skatteförvaltningen när som helst genom att ta i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden. Man behöver nätbankskoder eller ett mobilcertifikat för att ta i bruk elektroniska meddelanden från myndigheterna på adressen Suomi.fi/meddelanden. Att börja använda meddelandena tar under en minut.

Om det nya skattekortet hann komma hem med posten, kan man genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden avstå från den papperspost som Skatteförvaltningen och andra myndigheter som använder Suomi.fi skickar, till exempel den förhandsifyllda skattedeklarationen och fastighetsbeskattningsbeslutet för nästa vår. Då får man ett meddelande i sin e-post genast när skattedeklarationen och fastighetsbeskattningsbeslutet finns i MinSkatt.https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2019/postningen-av-skattekorten-f%C3%B6r-2020-har-b%C3%B6rjat--v%C3%A4nta-i-lugn-och-ro-det-nya-skattekortet-tr%C3%A4der-i-kraft-i-b%C3%B6rjan-av-februari/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media