NYHETER

Poststrejken fördröjer också Skatteförvaltningens brev – i synnerhet nu lönar det sig att följa upp de egna skatterna i MinSkatt

11.11.2019 | Skatteförvaltningen


Poststrejken som börjar på måndag fördröjer också leveransen av de brev från Skatteförvaltningen som posten delar ut till kunderna. Strejken börjar på måndag 11.11 kl. 6 och ta slut på söndag 24.11 kl. 24.

Vid tiden för strejken skickar Skatteförvaltningen framför allt ändringsskattekort och beslut om rättelse av beskattningen samt utredningsbegäranden och hörandebrev. Använd e-tjänsterna under strejken och ta i bruk Suomi.fi-meddelanden

Utdelningen av brev från Skatteförvaltningen kan fördröjas en hel del på grund av strejken. För en del av kunderna kan detta innebära att tiden blir för knapp för att söka ändring eller lämna en utredning. Kontrollera tidsfristen för att söka ändring eller lämna utredning i de anvisningar för ändringssökande som bifogats till beslutet. Om tidsfristen på grund av strejken riskerar att passera, ska du i ditt ändringsyrkande redogöra för vilket datum du de facto fick beslutet. Observera också att post som postats i tid inte nödvändigtvis kommer fram till Skatteförvaltningen inom den utsatta tiden på grund av strejken. Därför uppmanar Skatteförvaltningen kunderna att i första hand lämna sina ändringsyrkanden i MinSkatt.

Även besvär till en förvaltningsdomstol över skatterättelsenämndens beslut ska anföras inom den besvärstid som anges på beslutet. Skatteförvaltningen rekommenderar att kunderna använder förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst för att lämna in besvär under strejken.

Skatteförvaltningen påminner om att skattekorten, besluten och breven trots strejken finns tillgängliga i MinSkatt så snart de har utfärdats. I MinSkatt kan du begära omprövning samt spara och skriva ut ett skattekort för din arbetsgivare. Om du aktiverar Suomi.fi-meddelanden, får du ett meddelande till e-posten alltid när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt. Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Skatteförvaltningen skickar dagligen cirka 15 000 brev, och av dem delar posten ut cirka 60 procent.https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2019/poststrejken-f%C3%B6rdr%C3%B6jer-ocks%C3%A5-skattef%C3%B6rvaltningens-brev--i-synnerhet-nu-l%C3%B6nar-det-sig-att-f%C3%B6lja-upp-de-egna-skatterna-i-minskatt/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media