NYHETER

Anmälning av löneuppgifter ändras 2019

28.03.2018 | Skatteförvaltningen


Skatteförvaltningens meddelande, 28.3.2018

Fr.o.m. januari 2019 ska alla löneuppgifter anmälas till inkomstregistret. Det innebär att de sista årsanmälningarna om löner enligt det nuvarande förfarandet lämnas för 2018. Har du funderat på hur du i fortsättningen tänker anmäla löneuppgifter? Framöver ska uppgifterna anmälas i realtid inom 5 kalenderdagar från betalningsdagen. Det går inte att anmäla uppgifter via Ilmoitin.fi eller Suomi.fi, och pappersanmälningar kan endast lämnas av särskilda skäl. I fortsättningen får Skatteförvaltningen uppgifterna direkt ur inkomstregistret.

Har du anmält uppgifterna via webbtjänsten Ilmoitin.fi?

Om du har använt webbtjänsten Ilmoitin.fi för att lämna årsanmälan, kan du i fortsättningen anmäla arbetsgivarprestationer via ett tekniskt gränssnitt. Med ett tekniskt gränssnitt kan löneuppgifter lämnas direkt från lönesystemet till inkomstregistret utan att användaren behöver övergå till en särskild tjänst för anmälningar till inkomstregistret. Läs mer om anmälan via ett tekniskt gränssnitt. Alternativt kan du ladda upp uppgifterna via ett användargränssnitt. I inkomstregistrets e-tjänst finns en funktion för filuppladdning som motsvarar den nuvarande tjänsten för att lämna Ilmoitin.fi-material. Läs mer om att anmäla uppgifter i e-tjänsten. Har du anmält uppgifterna via webbtjänsten Suomi.fi?

Om du har använt webbtjänsten Lomake.fi (tidigare Suomi.fi-webblankett) för att lämna årsanmälan, kan du i fortsättningen anmäla arbetsgivarprestationer via inkomstregistrets e-tjänst. I e-tjänsten kan du lämna uppgifter till inkomstregistret på två olika sätt: genom att ladda upp filer eller mata in uppgifterna från en enskild anmälan på en webblankett. Läs mer om att anmäla uppgifter i e-tjänsten. Har du anmält uppgifterna på en pappersblankett?

Om du har använt en pappersblankett för att lämna årsanmälan, kan du i fortsättningen anmäla arbetsgivarprestationer via inkomstregistrets e-tjänst. I e-tjänsten kan du lämna uppgifter till inkomstregistret på två olika sätt: genom att ladda upp filer eller mata in uppgifterna från en enskild anmälan på en webblankett. Läs mer om att anmäla uppgifter i e-tjänsten.http://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/skatteforvaltningen/nyheter/uutiset/2018/anm%C3%A4lning-av-l%C3%B6neuppgifter-%C3%A4ndras-2019/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media