NYHETER

Ändringar vid inkomstbeskattningen för samfund från 1.5.2018

02.03.2018 | Skatteförvaltningen


Skatteförvaltningens meddelande, 1.3.2018

Inkomstbeskattningen av samfund sker i framtiden mer i realtid och påföljdsavgifterna blir mer enhetliga. Detta sker i och med att lagändringarna som gäller beskattningsförfarandet för samfund och samfällda förmåner samt påföljdsavgifterna för inkomstbeskattningen träder i kraft den 1 maj 2018. Ändringarna tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2018.

Efter lagändringarna slutförs beskattningen för enskilda skattskyldiga på den dag som antecknats på beskattningsbeslutet. Förfallodagen för kvarskatt och utbetalningsdagen för skatteåterbäring bestäms enligt dagen då beskattningen slutförs. Beskattningen kan slutföras betydligt tidigare än den nuvarande slutföringsdagen och på samma sätt kommer också förfallodagen för kvarskatt och utbetalningsdagen för skatteåterbäringarna att vara tidigare än nu.

Påföljdsavgifterna blir enhetligare för alla skatteslags del. Förseningsavgiften införs som en ny påföljdsavgift. Förseningsavgiften ersätter skatteförhöjningen i situationer där samfundet inte har uppfyllt sin deklarationsskyldighet inom utsatt tid, men lämnar deklarationen på eget initiativ eller på uppmaning eller rättar en övrig försummelse till sin egen nackdel på eget initiativ före slutförandet av beskattningen. Vid övriga försummelser av deklarationsskyldigheten påförs en skatteförhöjning.

Skatteförvaltningen kan i stället för ett beslut som ges till en begäran om omprövning fatta ett beskattningsbeslut som kompletterar den ordinarie beskattningen. Ett kompletterande beskattningsbeslut fattas i situationer där samfundet efter att beskattningen har slutförts anmäler sådana på beskattningen inverkande uppgifter, som samfundet inte tidigare har anmält i sin skattedeklaration eller i de bokslutshandlingar som anknyter till den eller som beskattningsbeslutet på annat sätt inte har baserat sig på.http://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/skatteforvaltningen/nyheter/uutiset/2018/%C3%A4ndringar-vid-inkomstbeskattningen-f%C3%B6r-samfund-fr%C3%A5n-1.5.2018/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media