NYHETER

Proposition: ingen revision för mikroföretag

29.01.2018 | Företagarna i Finland


Proposition: ingen revision för mikroföretag

Mikroföretag med under 10 anställda behöver i fortsättningen inte utföra revisioner om arbets- och näringsministeriets (ANM) arbetsgrupps förslag förverkligas.

– Företagarna i Finland har drivit hårt på den här ändringen för att underlätta företagarnas administrativa börda, berättar FiF:s sakkunnige, vicehäradshövding Petri Holopainen.

I april 2016 tillsatte arbets- och näringsministeriet en arbetsgrupp för att utreda ändringsbehov i revisionslagen.  Arbetsgruppen koncentrerade sig bl.a. på att utreda gränsvärdena inom den lagstadgade revisionsskyldigheten.

Arbetsgruppen föreslår i sitt betänkande som publicerades i januari att mikroföretag ska lämnas utanför revisionsskyldigheten.

– Vi anser att det här är bra eftersom den administrativa bördan underlättas för många företag. Mikroföretag behöver nödvändigtvis inte revisioner som kostar att utföra, säger Holopainen.

Enligt revisionslagen är ett mikroföretag ett företag som uppfyller ett av följande kriterier: nettoomsättning 700 000 euro, balansomslutning 350 000 euro och under 10 anställda. Förutsättningarna måste uppfyllas under två på varandra följande räkenskapsperioder.

Revisionens gränsvärden måste höjas

Den nuvarande lagens gränsvärden för revision är avsevärt lägre i Finland än i de flesta EU-länderna: omsättning 200 000 euro, balans 100 000 euro och tre anställda. Företagarna i Finland arbetar för att höja dessa gränsvärden.

– Vi arbetar för att höja gränsvärdena för revisionsskyldigheten så att även småföretagen skulle stå utanför revisionsskyldigheten, berättar sakkunnige, vicehäradshövdigen Petri Holopainen.

Enligt revisionslagen klassificeras ett företag som småföretag om en av följande kategorier uppfylls: omsättning 12 M€, balans 6 M€ och 50 anställda.

Enligt Företagarna i Finland borde man omfattas av revisionsskyldigheten först då dessa gränsvärden överskrids.

Storföretagens kriterier är: omsättning 40 M€, balans 20 M€ och 250 anställda.

Jari Lammassaari

​jari.lammassaari(at)yrittajat.fi

 https://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/569377-proposition-ingen-revision-mikroforetag

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media