NYHETER

Ändringen i mervärdesbeskattningen av import underlättar import vid den åländska skattegränsen

30.12.2017 | Skatteförvaltningen


Mervärdesbeskattningen av import överförs 1.1.2018 från Tullen till Skatteförvaltningen för de importörer som är införda i registret över mervärdesskattskyldiga i Finland. Ändringen gäller också import mellan Åland och övriga Finland.

Importörens administrativa börda minskar eftersom en skattedeklaration inte längre ges till två olika myndigheter. På grund av ändringen upphör också penningrörelsen till och från olika myndigheter: tidigare har skatten först betalats till Tullen och senare oftast återburits av Skatteförvaltningen. I och med ändringen deklareras skatten och avdraget på samma deklaration till Skatteförvaltningen. En importör som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga behöver i fortsättningen inte heller ansöka om att bli Tullens registrerade skattegränskund för att få uppskov med betalning av skatten.

En importör som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga deklarerar i fortsättningen på eget initiativ skattegrunden och skatten på import till Skatteförvaltningen på mervärdesskattedeklarationen. Avdraget deklareras på samma mervärdesskattedeklaration som skatten på import. Om importören har full avdragsrätt lämnar det inte skatt kvar att betala på importen.

Tulldeklarationen ska fortfarande inges åt Tullen både för export och för import. Mellan Åland och övriga Finland fungerar ett transportdokument eller en handelsfaktura som tulldeklaration. Ett tullombud kan inge tulldeklarationen för huvudmannen. T.ex. varans säljare, ett transportföretag eller ett speditionsföretag kan fungera som tullombud. Samma tulldeklaration fungerar både som export- och importdeklaration då man använder transportdokumentet eller handelsfakturan.

Tullombudets huvudman är i regel skattskyldig för importen. En huvudman som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga deklarerar uppgifterna om mervärdesskatt till Skatteförvaltningen. Vid import mellan Åland och övriga Finland är ett indirekt ombud till skillnad från vid övrig import själv skattskyldigt för importen då huvudmannen är en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning eller en juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. Tullen uppbär fortfarande skatten för dessa importer som utförts av indirekta ombud. För att få uppskov med betalning av skatten måste ett indirekt ombud i dessa situationer ansöka om att bli Tullens registrerade skattegränskund.

Tullen uppbär fortfarande skatt också på import som utförs av en enskild näringsidkare som är införd i registret över mervärdesskattskyldiga, om importen inte anknyter till importörens affärsverksamhet.http://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/for_medie/pressmeddelanden/2017/%C3%A4ndringen-i-merv%C3%A4rdesbeskattningen-av-import-underl%C3%A4ttar-import-vid-den-%C3%A5l%C3%A4ndska-skattegr%C3%A4nsen/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media