NYHETER

Naturaförmånsvärdena för år 2018 har fastställts

30.11.2017 | Skatteförvaltningen


Värdet av en kostförmån är 6,50 euro per måltid om summan av de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 6,50 euro och högst 10,40 euro. Om beloppet understiger 6,50 € eller överstiger 10,40 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.

Penningvärdet av en telefonförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en telefon i löntagarens hem är 20 € per månad. Förmånens värde täcker samtalskostnaderna.

Värdet av en naturaförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en mobiltelefon till löntagaren är 20 € per månad. Förmånens värde täcker kostnaderna för samtal, textmeddelanden och multimediemeddelanden.

Som penningvärdet av en sådan förmån, vars gängse pris uppenbart underskrider penningvärdet enligt detta beslut eller inte nämnts ovan, ska anses dess gängse värde.

Från det penningvärde förmånen har enligt detta beslut dras den ersättning av som arbetsgivaren debiterar löntagaren.http://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/skatteforvaltningen/nyheter/uutiset/2017/naturaf%C3%B6rm%C3%A5nsv%C3%A4rdena-f%C3%B6r-%C3%A5r-2018-har-fastst%C3%A4llts/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media