NYHETER

Kom ihåg att betala förskottsskatterna för samfund senast 23.11 – samfundens skatteåterbäringar kvittas inte mot förskottsskatterna i november

21.11.2017 | Skatteförvaltningen


Samfundens skatteåterbäringar kan användas till förfallna skatter genast efter att beskattningen har slutförts och fram till det att skatteåterbäringen går till utbetalning till kunden. Skatteåterbäringar till samfund vars räkenskapsperiod löpte ut 31.12.2016 används till skatter som förfallit under tiden 31.10–22.11.2017, exempelvis skatter på eget initiativ som förfallit 13.11. Ett samfunds skatteåterbäring, eller en del av den, som inte senast 22.11.2017 använts till skatter som förfallit, betalas som en skatteåterbäring till kunden 7.12.2017.

Dessa skatteåterbäringar till samfund används alltså inte till förskottsskatter som förfaller 23.11. Kunderna ska betala förskottsskatterna senast på förfallodagen 23.11. Förskottsskatterna visas i MinSkatt, och det är enklast att betala dem direkt via MinSkatt.http://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/skatteforvaltningen/nyheter/uutiset/2017/muista-maksaa-yhteis%C3%B6jen-ennakkoverot-viimeist%C3%A4%C3%A4n-23.11/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media