NYHETER

Nu kan du få meddelanden till din e-postadress om transaktionerna i MinSkatt

10.11.2017 | Skatteförvaltningen


Om du vill kan du få meddelanden till din e-postadress om sammandrag, meddelanden, beslut och brev samt uteblivna deklarationer och försenade betalningar som publicerats i MinSkatt.

Du får e-postmeddelandena i bruk genom att ange en e-postadress i användarprofilen i MinSkatt. Meddelanden kan beställas av Katso-huvudanvändare och av dem som sköter ärenden med behörigheten MinSkatt för företag.

Meddelanden skickas kvällstid automatiskt om alla anmärkningar och påminnelser. Du kan inte själv välja transaktionerna eller kundgrupperna som du vill få meddelanden om. Om t.ex. en bokföringsbyrå sköter flera kunders skatteärenden får bokföringsbyrån automatiskt meddelanden om alla anmärkningar och påminnelser som dessa kunder har fått i MinSkatt.

Om du inte längre vill få meddelanden ska du avaktivera meddelandena från din användarprofil.http://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/skatteforvaltningen/nyheter/uutiset/2017/nu-kan-du-f%C3%A5-meddelanden-till-din-e-postadress-om-transaktionerna-i-minSkatt/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media