NYHETER

Anmäl dittkontonummer för betalning av skatteåterbäring senast den 24 november

06.11.2017 | Skatteförvaltningen


Anmäl ditt kontonummer i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) senast 24.11 så får du skatteåterbäringen direkt på ditt konto 5.12.2017.

Du kan lätt och behändigt anmäla kontonumret i MinSkatt. Kontonumret kan också anmälas på en blankett. Posta blanketten senast 31.10 till adressen som finns i blankettens övre kant.

Observera att till följd av att Skatteförvaltningen uppdaterar sina datasystem kommer servicen att vara begränsad 1–8.11. MinSkatt stängs 2.11 kl. 16 och öppnas 8.11. Läs mer om begränsad service. Utan kontonummeruppgiften betalas återbäringen först senare

Om du inte anmäler ditt kontonummer i tid, betalas skatteåterbäringen i stället i form av betalningsanvisning. Du kan ta ut skatteåterbäringen fr.o.m. 13–15.12 på en sådan andelsbank inom OP-gruppen i Finland som erbjuder kassatjänster eller i nätbanken op.fi inom 28 dagar från datumet anvisningen som postats till dig.

Obs! Det kostar numera att lösa in en betalningsanvisning. Andelsbankerna debiterar en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer. Eftersom inlösningen är avgiftsbelagd betalar Skatteförvaltningen inte återbäringar som underskrider 15 euro i form av betalningsanvisningar annars än på kundens begäran.http://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/skatteforvaltningen/nyheter/uutiset/2017/anm%C3%A4l-ditt-kontonummer-f%C3%B6r-betalning-av-skatte%C3%A5terb%C3%A4ring-senast-den-24-november/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media