NYHETER

Skatteförmåner för flera miljoner euro förblir oansökta – se om du kunde ansöka om denna återbäring

15.09.2017 | Företagarna i Finland


– En finsk företagare eller ett finskt företag kan ansöka om återbäring av mervärdesskatt som ingår i varor eller tjänster som har skaffats från andra EU-länder för affärsverksamheten, berättar Företagarna i Finlands skatteexpert Laura Kurki.

Enligt skatteförvaltningens kalkyler låter företagen bli att ansöka om skatteåterbäringar för flera miljoner euro. Ofta är det fråga om till exempel rese- och seminariekostnader.

Momsen på anskaffningar kan återbäras om

  • anskaffningen ansluter sig till affärsverksamhet som företaget bedriver i Finland och som hade lett till skattskyldighet eller rätt till återbäring, om den hade bedrivits i EU-landet i fråga.
  • anskaffningen ansluter sig till försäljningen av vissa skattefria transporttjänster och tjänster i anslutning till dem som företaget bedriver i EU-landet i fråga.
  • anskaffningen ansluter sig till försäljningen av varor och tjänster som företaget bedriver i EU-landet i fråga, när omvänd skattskyldighet tillämpas på den.

Ansök själv eller anlita en serviceproducent!

Du kan ansöka om återbäringen själv eller anlita en serviceproducent för ändamålet. På marknaden finns även serviceproducenter som sköter ansökan mot arvode.

– Den elektroniska ansökan ska göras inom nio månader från slutet av det kalenderår som ansökan gäller, påminner Laura Kurki.

Det finns ingen ansökningsblankett på papper. Ett företag ska göra sin ansökan om skatteåterbäring till ett annat EU-land genom webbtjänsten ALVEU, som den finska skatteförvaltningen upprätthåller.

Enligt skatteförvaltningen kan du kommunicera med utländska skattemyndigheter på det lokala språket eller till exempel på engelska, även om själva ansökan skickas från den finskspråkiga webbtjänsten. Återbäringen förutsätter bland annat detaljerade uppgifter om den faktura som återbäringen gäller. Dessa uppgifter krävs för att skatteförvaltningarna ska kunna verifiera rätten till återbäringen. 

Yrittäjäsanomat


Bild: Pixhillhttps://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/563430-skatteformaner-flera-miljoner-euro-forblir-oansokta-se-om-du-kunde-ansoka-om-denna

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media