NYHETER

Utvecklingen av e-tjänsten Bokslut 2.0 upphör – elektronisk strukturerad rapportering är fortfarande målet

29.06.2017 | Skatteförvaltningen


Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen har som mål att företagen i framtiden ska kunna rapportera sina bokslutsuppgifter till myndigheterna elektroniskt i ett strukturerat format. För närvarande utvecklar Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen dock inte aktivt mottagandet av boksluts- och inkomstskattedeklarationsuppgifter i XBRL-format. Programvaruhusen kan fortfarande använda testmiljön för Bokslut 2.0.

Under hösten 2017 kommer Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen att skapa en gemensam målbild för mottagandet av bokslutsuppgifter.https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/skatteforvaltningen/nyheter/uutiset/2017/utvecklingen-av-e-tj%C3%A4nsten-bokslut-2.0-upph%C3%B6r--elektronisk-strukturerad-rapportering-%C3%A4r-fortfarande-m%C3%A5let/

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media