NYHETER

Inkomstregistret medför förändringar i anmälningen av löneuppgifter

20.06.2017 | Skatteförvaltningen


Inkomstregistret som införs 2019 kommer att göra rapporteringen av löneuppgifter till olika parter enhetligt. Inkomstregistret ersätter bl.a. de årsanmälningar som lämnas in till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och arbetslöshetsförsäkringsfonden och för olycksfallsförsäkringar. En arbetsgivare kan också välja att ge mer information om en löneutbetalningshändelse vid anmälan av de obligatoriska uppgifterna. På så sätt undviks olika tilläggsförfrågningar till exempel när arbetsgivaren ansöker om sjukdagpenning. Införandet av inkomstregistret påverkar rapporttiden för löneuppgifter. Anmälningsrytmen ändras i och med att uppgifterna om varje löneutbetalning ska meddelas efter betalningstransaktionen.



https://www.vero.fi/sv-FI/content/43082/8152

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media