NYHETER

Minimigränsen för momsplikt höjs nästa år

18.02.2015 | Kenneth Fogström


Regeringen föreslår att den nedre gränsen för skattskyldighet som beräknas utifrån räkenskapsperiodens omsättning höjs från 8.500 euro till 10.000 euro. Samtidigt föreslås att också den övre gränsen för skattelättnad höjs från 22.500 euro till 30.000 euro.

Ändringarna avses träda i kraft från början av 2016. Syftet är att göra det lättare att bli företagare och att anmäla sig som mervärdesskatteskyldig samt att främja sysselsättningen och förhindra att grå ekonomi uppkommer. En höjning av beloppsgränserna minskar belastningen av mervärdesskatten för de allra minsta företagen.

Uppskattningsvis kommer 20.000 nya företag kommer att omfattas av skattelättnaden till följd av att den övre gränsen för lättnaden höjs. Lagen föreslås träda i kraft i början av 2016.

Lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning föreslås också bli ändrad så att den skulle tillämpas endast på sådan rörelse och yrkesutövning där räkenskapsperiodens omsättning överstiger 10.000 euro. Det betyder att ungefär 2.000 företag skulle förbli utanför lagens tillämpningsområde.

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media