NYHETER

Kvitto ska alltid erbjudas vid kontantförsäljning

18.09.2014 | Kenneth Fogström


Vid kontanthandel ska man alltid erbjuda ett kvitto åt köparen. Lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning har trätt i kraft i början av året och gäller alla näringsidkare vars omsättning överstiger 8500 euro.

Skatteförvaltningen, Polisen och regionförvaltningsmyndigheten kontrollerar att skyldigheten att erbjuda kvitto uppfylls. En näringsidkare som låter bli att erbjuda kvitto eller ger ett kvitto med bristfälligt innehåll kan bli tvungen att betala en försummelseavgift på 300 – 1000 euro.http://www.skatt.fi/komihågkvittot

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media