NYHETER

Kortare karenstid vid sjukdom för företagare

18.06.2017 | Kenneth Fogström


Företagarens karenstid vid sjukdom förkortas från fyra dagar till en dag. Ändringen väntas träda i kraft från början av 2018. Reformen finansieras med en höjning av sjukförsäkringsavgiften som ingår i Företagarnas pensionsförsäkringspremie. Kostnaden för en företagare med medelinkomst (23.000 euro per år) blir omkring 55 euro per år, medan sjukdagpenningen på den nivån är 54 euro per dag. Bakom reformen ligger en utredning som visar att hela 72 procent av de egna företagarna gått på jobb fastän de varit sjuka under det senaste året. En femtedel uppgav att de jobbat över tio dagar trots sjukdom. Samtidigt framkom att två av tre företagare inte ansökt om sjukdagpenning från FPA på grund av att karenstiden inte uppfyllts.

Kontakta oss

Proax Redovisning
Torggatan 9 A6
22100 MARIEHAMN

tel: +358 50 5919971

Extranet

Användarnamn:

Lösenord:
© 2017 Proax Redovisning + Designed by Roisin Dubh Music & Media